Stichting Centraal Nederland Rally


Centraal Nederland Rally 2017
In 2018 kreeg de Centraal Nederland Rally een nieuwe naam. In Visual Art & Design werd een waardig partner en naamgever van het evenment gevonden.
Klik op het rallyschild voor de Visual Art Rally
In 2022 ging de Rally door verschillende omstandigheden niet door.